Vertrouwenspersoon

Beste ouders,

Kinderopvang gaat gepaard met vertrouwen.
Vertrouwen gaat gepaard met het gevoel van veiligheid, ruimte en gehoord worden. Daarom is het van groot belang dat klachten op een juiste manier behandeld worden.

Bij een conflict is het raadzaam om eerst de persoon aan te spreken waar u het conflict mee heeft. Er kunnen echter situaties zijn waarin dit niet mogelijk of wenselijk is.

U kunt uiteraard besluiten om uw klacht voor te leggen bij de directie, de oudercommissie of de landelijke geschillencommissie.
Een andere mogelijkheid is om uw klacht bij mij, de externe vertrouwenspersoon, neer te leggen. In dat geval zal ik optreden als adviseur en/of bemiddelaar.

Mijn werkwijze is als volgt:

 • Ik vraag u uw klacht schriftelijk te verwoorden.
  Indien ik vragen hierover heb zal ik telefonisch of per mail contact met u opnemen. Op deze manier probeer ik de situatie zo compleet mogelijk in beeld te krijgen.
 • Naar aanleiding hiervan zal ik een aantal oplossingsmogelijkheden voorleggen. In overleg kiezen we samen de beste aanpak.
  Ter bevestiging krijgt u hiervan de afspraken gemaild.
 • Na uitvoering van het plan vindt er een korte evaluatie plaats en worden er, indien nodig, vervolg afspraken gemaakt worden.Uw klachtenafhandeling is kosteloos.
  Ik betracht geheimhouding zolang het welzijn van u of andere kinderen niet in het geding hierdoor komt. Daarom wordt informatie alleen met uw toestemming gedeeld met de directie van Nigel’s Kidzz.U kunt mij bereiken via vertrouwenspersoonnigelskidzz@outlook.com
  Deze mailbox is niet inzichtelijk voor personeelsleden of de directie van Nigel’s Kidzz.

Met vriendelijke groet,

Vertrouwenspersoon Nigel’s Kidzz