Inspectierapporten 2017

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. De locatie van Kinderdagverblijf Nigel’s Kidzz staat geregistreerd bij het LRK.

Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangorganisatie die in het LRK staat geregistreerd.

Wij staan geregistreerd onder dit nummer:

Kinderdagverblijf Nigel’s Kidzz: 213342637

Klik hier om het inspectierapport April 2017 in te zien.

Klik hier om het inspectierapport Juli 2017 in te zien.

Klik hier om het inspectierapport Oktober 2017 in te zien.